За кампанията

Кампанията „Сърфирам безопасно“ е информационна кампания, насочена към децата между 6 и 12 г., техните родители и учители.

В нея ще продължим да образоваме и работим по превенция на децата от най-ранна детска възраст, техните родители и учители, за да използват ефективно и полезно Интернет и да не се достига до рисковете и опасностите, които крие Глобалната мрежа.

Полезно

Свали книжката

Правилата

  • Ще искам разрешение от родителите си, за да използвам компютъра.
  • Паролите си в Интернет ще пазя в тайна. Ще ги знаем само аз и моите родители.
  • Ще отговарям на имейли и чат само от хора, които познавам.
  • Ще говоря с родителите си, ако имам проблем или дори най-малки съмнения.
  • Ще опитвам да използвам компютъра не повече от 1 час на ден.
  • Няма да давам своето име, домашен адрес, снимки на никого в Интернет.
  • Моите родители знаят кои места в Интернет посещавам.
  • Ще уважавам авторските права и ще споделям информация отговорно.

Галерия